Sounder SIGN UP FOR FREE
FoCast
FoCast

Episode · 1 month ago

FoCast - podkast Novinske agencije FoNet: DESTINACIJA - 26022021

ABOUT THIS EPISODE

Emisija Novinske agencije FoNet u kojoj Nadežda Satarić, predsednica udruženja građana "Snaga prijateljstva - Amity", govori o društvenim posledicama korona virusa na stara lica, korisnike domova.